فروشگاه اینترنتی باچیتا ایده ای در جهت کمک به انتخاب و خرید محصولات باکیفیت می باشد که در عین حال قیمت تمام شده محصولات پایین تر از قیمت بازار بوده و به اقتصاد خانواده کمک شایانی می کند.